XÜSUSİYYƏTLƏR

NƏFƏS ALAN MATERİAL
activebaby

ELASTİK KƏMƏR
activebaby

NƏMLİK İNDİQATORU

ÖLÇÜ

Medium
6-11 KQ.
Large
9-14 KQ.
extralarge
12-17 KQ.
Parametrlər cookie