Huggies® Elite Soft tumanbezləri

Oğulunuzu vəyaqızınızın bu əhəmiyyətliinkişafmərhələsindədəstəkləyin!Bir yerdə oturmayanı qayğıyla və sevgiylə əhatə edin!Təkcə böyük kəşflər etməyə mane olmayan və dərinin nəfəs almasına imkan verən rahat tuman bezlərigeyindirin!
Huggies Elite Soft tuman bezləriinanılmaz dərəcədə yumşaq, rahat və asanlıqla dəyiştirilir və ən əsası - onlar "nəfəs alırlar".Yalnız Huggies® nəfəs ala bilən 10.000 mikroməsamə ilə xarici təbəqəyə malikdir. Nəmin isə bağlı qalmasına zəmanət verilir.


EmptyView

 

Məhsulüstünlükləri

Huggies®Elite Soft Pants
Huggies®Elite Soft Pants

2 DƏFƏ NAZİK

Thin Core texnologiyası sayəsində
 
Huggies®Elite Soft Pants

20% DAHA ƏMİCİ

Daha çox cana çəkmə
Huggies®Elite Soft Pants

ƏLA NƏFƏS ALAN

Havanın dövriyyəsini təmin edirlər. Parnik effekti olmadan
Huggies®Elite Soft Pants

ULTRA YUMUŞAQ*

Dəri üçün zərif materiallar
Huggies®Elite Soft Pants

NƏM GÖSTƏRİCİSİ

İslandıgda rəngini dəyişir
Huggies®Elite Soft Pants

GEYİNMƏK ASANDIR

İlgəklərsiz bütöv tumanlar**
Huggies®Elite Soft Pants

ÇIXARMAQ ASANDIR

Sadəcə yan tikişi cırın
Huggies®Elite Soft Pants

YAPIŞQAN-UTİLİZATOR

Çıxardın, bükün, yapışqanla bərkidin
Huggies®Elite Soft Pants

0% ƏTRİ

Latekssiz və elementar xlorsuz
* Məhsulun əvvəlki versiyasıyla müqayisədə. KimTech East-ın laboratoriya tədqiqatı, may 2021, Çin.
**Deşik şəklində görünən nəfəs ala bilən mikroməsamələri olan materiallardan istifadə edilən tuman formalı uşaq bezləri.

Məhsullarımızın tərkibindəvar?

Hər Huggies məhsulu üçün körpənizin həssas dərisinə zərif qulluq göstərən materialları diqqətlə seçirik. Bəziləri sizə tanış olmaya bilər, amma hər birinin özünəməxsus məqsədi var.